• Hjem
  • Automatisk brannalarm

Viktig informasjon til montører

Arbeid på og ved alarmanlegg

Koble ut alarmoverføringen mot 110-sentralen ved arbeid på og i nærheten av alarmanlegget, som kan medføre at utløst alarm overføres 110-sentralen.

Meld fra på telefonnummer: 73 95 76 56

Gi beskjed på samme telefonnummer når man avslutter jobben på anlegget.

Årskontroll

Ved testing av overføring under årskontroll, skal det også ringes inn på forhånd til telefonnummer: 73 95 76 56.


Alarmanleggets eier er ansvarlig for drift, vedlikehold og kontroll av anlegget.


Det er viktig at alle eiere av alarmanlegg og forhandlere som utfører arbeid på slike anlegg informeres om ovenstående.

For mer utfyllende informasjon henvises det til enhver tid gjeldende kontraktsvilkår.