• Hjem
  • Automatisk brannalarm

Nøkkelboksalarm

Fordel med nøkkelboksalarm:
I nøkkelsafen legges nøkler til bygget slik at brannvesenet kan låse seg inn ved en evt brann. Man unngår da å bryte seg inn og skade dører for å komme inn i bygget og innvendige rom.
Resultatet er reduserte skader og penger spart.

Ta kontakt med et elektrofirma for anskaffelse og installasjon av nøkkelboksen.

Kunden betaler kun for innkjøp/installasjon av av nøkkelboksen, altså ingen økning i abonnementsavgiften.