• Hjem
  • Automatisk brannalarm

Hva er automatisk brannalarm

Mange næringsbygg og offentlige bygg har i dag direktevarsling til brannvesenet. Noen har det som vilkår i byggesaken, noen som pålegg og noen andre for å oppnå rabatt på forsikringspremien.

 

Fordeler med direkte varsling til brannvesenet:

 

Sikret tidlig utrykning og innsats:

Med overføring av alarmen til brannvesenets 110-sentral er du sikret tidlig utrykning og innsats, uten at noen andre har undersøkt årsaken til alarmen.

 

Redning av liv:

Tidlig innsats kan redde liv!

 

Redning av verdier:

Tidlig utrykning og innsats kan redde verdier.

 

Rabatt på forsikringspremien:

Forsikringsselskapene har rabattordninger. Dette forholdet må virksomheten selv avklare med sitt selskap i hvert enkelt tilfelle.

 

Varsling av kontaktpersoner:

Det er viktig at kontaktpersoner blir varslet, slik at nødvendige tiltak raskt kan iverksettes for å minske kostnadene for virksomheten.

 

Rådgivning:

Ved problemer med brannalarmanlegg og sprinkleranlegg kan fagsentralen og/eller brannvesen gi tips på løsninger.

 

Nøkkelsafe montert:

I nøkkelsafen legges nøkler til bygget slik at brannvesenet kan låse seg inn, og ikke trenger å skade dører for å komme inn i bygget og innvendige rom.

 

 

Resultatet er reduserte skader og penger spart. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen.