• Hjem

Midt-Norge 110-sentral IKS

Midt-Norge 110-sentral har som primæroppgaver å ta i mot nødmeldinger, alarmere og kalle ut mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser.

Midt-Norge 110-sentral har pr. 1. januar 2016 ansvar for varsling i 26 kommuner og for 48 brannstasjoner i Sør-Trøndelag politidistrikt, Os kommune i Hedmark og Leksvik kommune i Nord Trøndelag. Antall innbyggere i ansvarsområdet er ca. 315 000.      

Alarmsentralen har 20 ansatte, fordelt på 5 vaktlag à 3 mann med vaktleder, daglig leder, NK 110-sentralen, 2 på marked og IKT-tekniker. Midt-Norge 110-sentral har det regionale ansvar for nødmelding på brann, redning og akutt forurensning i regionen.

Det er til enhver tid 24 timer i døgnet , minst 2 erfarne brannmestere på vakt som betjener Midt-Norge 110-sentral.

110 Sentralen står i direkte tilknytning til AMK (113) og Politiet (112) i Sør- og Nord-Trøndelag. Sentralen tilfredsstiller alle offentlige krav til en nødalarmeringssentral.    

Sentralen har mottak av automatiske brannmeldinger, fra næringseiendommer, offentlige bygg mm. Dette omfatter brann, gass, sprinkler, heisalamer og nøkkelboks. Omfanget er på godt over 1400 objekter.     

I tillegg har sentralen også:

•          Innkalling av kriseberedskap for Trondheim kommune.

•          Utalarmering av RVR- tjenesten til Nord- og Sør- Trøndelag.

•          Utalarmering av Røde Kors.

•          Varsling - innkalling ved akutt forurensning