110-sentralen for Midt-Norge

Midt-Norge 110-sentral IKS har som primæroppgaver å ta i mot nødmeldinger, alarmere og kalle ut mannskaper, etablere samband, gi lederstøtte til utrykningspersonell og loggføre hendelser.
Les mer om 110-sentralen

Kontakt oss

Ved nødsituasjoner
Ved brann eller akutte livstruende hendelser, ring nødnummer 110. Er du i tvil om du skal ringe, så er du ikke i tvil. Vi har et tett samarbeid med de andre nødetatene. Så du vil få god hjelp uansett hvilket nummer du ringer.
Ring 110
Les om nødsituasjoner
Bestill automatisk varsling
Midt-Norge 110-sentral har alarmmottak for næringsliv og offentlige bygg, og utalarmerer brannvesen ved utløst brannalarm. Ved å ha direkte tilkobling av deres brannvarslingsanlegg mot oss, så sikrer dere rask respons på alarmen, som kan begrense og hindre skade.
Ring 48 21 52 22
marked@mn110.no
Les om automatisk varsling
Montering & service
For at vi skal motta signalet fra brannsentralen så er det viktig å sørge for at anlegget blir montert riktig, og at det testes og kontrolleres minst en gang per år. Dette skal kun gjøres av sertifiserte montører.
Ring 73 95 76 56
marked@mn110.no
Les om montering og service

Vanlige spørsmål

Aktuelt

24/7
Bemanning
82
Brannstasjoner
472.000
Innbyggere å beskytte
Per 01.01.2024
40
Kommuner i Trøndelag
(+ Innlandet og Nordland Fylke)