Automatisk varsling til oss

Med overføring av alarmen til brannvesenets 110-sentral er du sikret tidlig utrykning og innsats. Det er også flere fordeler med automatisk varsling til oss, som du kan lese mer om under.
Bestill automatisk varsling

Hvorfor

Sikret tidlig utrykning og innsats
Med overføring av alarmen til Midt-Norges 110-sentral er du sikret tidlig deteksjon, utrykning og innsats.
Redning av liv og verdier
Brann og redningstjenestens hovedoppgaver er å redde og verne om liv, helse, miljø og verdier. Overføring til 110-sentralen sikrer tidlig innsats som bidrar til dette.
Rabatt på forsikringspremien
Noen forsikringsselskaper har rabattordninger for de som har overføring inn til 110-sentralen. Dette forholdet må virksomheten selv avklare med sitt selskap i hvert enkelt tilfelle.
Varsling av kontaktpersoner
Det er viktig at kontaktpersoner blir varslet, slik at nødvendige tiltak raskt kan iverksettes for å minske kostnadene for virksomheten.
Rådgivning
Ved problemer med brannalarmanlegg og sprinkleranlegg kan fagsentralen og/eller brannvesen gi tips på løsninger.
Nøkkelsafe montert
I nøkkelsafen legges nøkler til bygget slik at brannvesenet kan låse seg inn, og ikke trenger å skade dører for å komme inn i bygget og innvendige rom.

Hvem kan koble seg til?

Midt-Norge 110-sentral har alarmmottak kun for næringsliv og offentlige bygg og lignende og utalarmerer brannvesen ved utløst alarm.

110 Sentralen har ikke tilbud til private om direktevarsling pr. dato. Vi godkjenner private i særskilte tilfeller, bl.a. verneverdige bygg, handicappede personer i boligen m.m.

Om du er usikker på om du kan bli kunde, ta kontakt med oss.

Hva koster det?

Priser gjelder brann, sprinkler, gass og heis - alarm.
Alle priser inklusive 25 % mva og administrasjonsgebyr på kr. 67, -.

Alarmbonnementet vil faktureres forskuddsvis en gang pr. år, på første halvdel av året. MN110 vil årlig justere priser i henhold til SSB`s konsumprisindeks.

Bestill automatisk varsling

Midt-Norge 110-sentral har alarmmottak kun for næringsliv, offentlige bygg og lignende. Om du er usikker på om dere kan bli kunde ta kontakt med oss først. Under kan du se hvordan dere kan bli kunde steg for steg.
Velg først om du har montert en alarmsender eller ikke.

Ta kontakt med en sertifisert (FG-godkjent) installatør for å få montert en alarmsender. Oversikt over sertifiserte firmaer kan du finne her.

Dette firmaet må så ta kontakt med en av våre linjeleverandører. Linjeleverandøren vil sende et registreringsskjema til den som monterer senderen. Når dette er ferdig utfylt blir det sendt inn til Midt-Norge 110-sentral IKS.

Tlf: 91 13 37 00
E-post: support.smartalarms.no@addsecure.com

Tlf: 91 00 63 11
E-post: support@xsecure.no

Tlf: 72 42 49 00
E-post: info@elotec.no

Når vi har mottatt bestillingsskjema fra linjeleverandøren, vil vi registrere dere i vårt system. Deretter vil dere motta ett bekreftelsesskjema via Altinn, om at dere er kunde hos oss.

Til slutt bør anlegget testes. Den som tester anlegget må alltid ringe oss på: 739 57 656 før selve testen.

Ta kontakt med en av våre linjeleverandører, og gi beskjed om at dere ønsker at signalet skal rutes til: Midt-Norge 110-sentral IKS.

Tlf: 91 13 37 00
E-post: support.smartalarms.no@addsecure.com

Tlf: 91 00 63 11
E-post: support@xsecure.no

Tlf: 72 42 49 00
E-post: info@elotec.no

Når vi har mottatt bestillingsskjema fra linjeleverandøren, vil vi registrere dere i vårt system. Deretter vil dere motta ett bekreftelsesskjema via Altinn, om at dere er kunde hos oss.

Til slutt bør anlegget testes. Den som tester anlegget må alltid ringe oss på: 739 57 656 før selve testen.

Endringer eller oppsigelse av alarm

Endring alarm
Her kan du sende inn endring av eier, adresse, kontaktpersoner, innlegg av nøkler og lignende.
Oppsigelse alarm
Her kan du sende inn oppsigelse av objektet. Vi har 3 måneder oppsigelsestid.

Montering & drift

Det er viktig at eierne av alarmanlegg og forhandlere som utfører arbeid på brannvarslingsanlegg følger rutinene som er forklart under. For mer utfyllende informasjon henvises det enhver tid til gjeldende kontraktsvilkår.
Scroll ned til rutiner for montør

Rutiner for idriftsettelse

Rutiner for testing

Kontakt oss ved testing av alarm
Ring 73 95 76 56
24/7
Bemanning
82
Brannstasjoner
472.000
Innbyggere å beskytte
Per 01.01.2024
40
Kommuner i Trøndelag
(+ Innlandet og Nordland Fylke)