Bemanning 24/7, hele året

Midt-Norge 110-sentral IKS tar imot nødtelefoner døgnet rundt og utalarmerer det lokale brannvesenet i Trøndelag, i Os kommune i Innlandet fylke og i Bindal kommune i Nordland fylke.
Scroll ned til rutiner for montør

Noen av våre arbeidsoppgaver

Midt-Norge 110-sentral IKS har som primæroppgaver å ta i mot nødmeldinger, alarmere og kalle ut mannskaper, etablere samband, gi lederstøtte til utrykningspersonell og loggføre hendelser. Her kan du se noen av hendelsene vi utalarmerer på.

Bilde av brannmann ved et brennende hus
Brann
Bilde av dykker flytende øverst i vannet
Drukningsulykker
Brannmann slukker en bilbrann
Bilulykker
Brannmenn laster ut utstyr fra lastebil
Naturkatastrofer

Organisering

Midt-Norge 110-sentral IKS har det regionale ansvaret for nødmelding på brann, redning og akutt forurensing i regionen. Alarmsentralen består av 27 ansatte. Det er 20 operatører fordelt på 5 vaktlag, og 7 dagtidsstillinger bestående av Daglig leder, NK, 3 på markedsavdelingen, operativ koordinator, og IKT-Tekniker. Det er normalt sett 4 erfarne brannmestere på vakt som betjener Midt-Norge 110-sentral.

110-sentralen har et tett samarbeid med AMK (113) og politiet (112) på hendelser i Trøndelag Politidistrikt. Det er også et godt samarbeid med Sivilforsvaret, Veitrafikksentralen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, og andre frivillige organisasjoner.

Ansvarsområde

Midt-Norge 110-sentral har pr. 1. januar 2024 ansvar for varsling i 40 kommuner og for 82 brannstasjoner i Trøndelag, i Os kommune i Innlandet fylke og i Bindal kommune i Nordland fylke. Antall innbyggere i ansvarsområdet er ca. 472 000.

24/7
Bemanning
82
Brannstasjoner
472.000
Innbyggere å beskytte
Per 01.01.2024
40
Kommuner i Trøndelag
(+ Innlandet og Nordland Fylke)