Organisasjonskart

Alarmsentralen har 27 ansatte, fordelt på 5 vaktlag à 3 mann med vaktleder, og 7 dagtidsstillinger bestående av Daglig leder, NK, 3 på markedsavdelingen, operativ koordinator, og IKT-Tekniker.

24/7
Bemanning
82
Brannstasjoner
472.000
Innbyggere å beskytte
Per 01.01.2024
40
Kommuner i Trøndelag
(+ Innlandet og Nordland Fylke)